Platba

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne ( súčet ceny tovaru a prepravy ). Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.

V kúpnej cene tovaru sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.
Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy ( do okamihu prevzatia tovaru ) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky.

Spôsob dodania tovaru

 • Prostredníctvom prepravnej kuriérskej spoločnosti, Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,
  DPD, a to buď na zvolenú adresu doručenia, alebo formou Pickup zásielky
 • Osobné vyzdvihnutie na adrese: Typocon, Račianska 1571/66, 831 02 Bratislava. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až úplným zaplatením kúpnej ceny.
  Cena za dodanie tovaru je vrátane ceny tovaru. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.
 • Osobný odber – Osobný odber tovaru je možný v administratívnych priestoroch spoločnosti Typocon,
  Račianska 1571/66, 831 02 Bratislava Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať
  okamžite.
 • Tovar doručovaný kuriérom Direct Parcel Distribution SK s.r.o., DPD – Cena zahŕňa doručenie do vlastných rúk, doručenie na dobierku na adresu kupujúceho, poistenie zásielky do 1500 Eur, označenie zásielky „krehké“ a informáciu kupujúcemu o doručení. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o
  doručení zásielky. Zásielku si môže kupujúci vyzdvihnúť na uvedenej pošte. U týchto zásielok je možná komunikácia s dopravcom.
 • Maximálna hmotnosť jednej zásielky je 50 kg a zároveň maximálny rozmer zásielky je 100 cm v najväčšom rozmere.
  U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!
 • POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite
  reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ
  zodpovednosť.
 • Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je kupujúci informovaný e-mailom predávajúcim.